In The House Handmade, gevestigd aan Fjord 2 te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.inthehouse.nl
Fjord 2, 8224 DA Lelystad
0648760455
info@inthehouse.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
In The House Handmade verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inthehouse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

In The House Handmade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief (mits je je daarvoor hebt ingeschreven)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (zoals wanneer we een vraag hebben over je bestelling)
- Om je bestelling bij je af te leveren
- In The House Handmade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Waar we je gegevens NIET voor gebruiken:
- We geven uw persoonsgegevens NIET door aan derden voor gebruik van hun eigen marketingdoeleinden zonder de verzekering dat er een wettige grondslag bestaat om dit te doen.
- We verkopen uw persoonsgegevens NIET aan derden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In The House Handmade bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

- Ordergegevens (naam en adres) bewaren we 7 jaar, dit is de wettelijke termijn i.v.m. belastingplicht. Heb je daar ook je email-adres en telefoonnummer ingevuld dan worden ook deze 7 jaar bewaard.
- Email-adres dat je invult om je in te schrijven voor de nieuwsbrief bewaren we enkel zolang jij de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen.
- IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type worden verzameld door Google Analytics. De statistieken die hieruit vloeien gebruiken we enkel om bij te houden hoe vaak de webshop wordt bezocht en inzicht te krijgen in welke producten/pagina´s het meest worden bekeken. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: AddThis
Naam: _atuvc
Functie: cookie om bij te houden hoe vaak de ´sharing button´ is gebruikt
 

Delen van persoonsgegevens met derden
In The House Handmade deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In The House Handmade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hieronder een lijst van bedrijven waarmee we jouw gegevens (mogelijk) delen:

Mijnwebwinkel. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding

Klarna. Klarna is de betaalprovider waar we gebruik van maken in de webshop, zij verwerken de gegevens die je invult bij het bestellen en betalen. Bij Klarna doen ze alles mogelijk om je persoonsgegevens te beschermen. Als je met Klarna koopt worden uw persoonsgegevens beschermd, onder meer door interne regels, functies in de organisatie en technische systemen. Meer informatie vind je hier.

MyParcel. MyParcel is onze verzendpartner. Voor bestellingen die geschieden met Track&Trace melden we de verzending hen aan om vervolgens een verzendetiket met barcode te kunnen printen, in deze gevallen worden je gegevens dus gedeeld met MyParcel. Ook zij nemen natuurlijk beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Google Analytics. Google Analytics plaatst cookies zodat wij statistieken kunnen inzien over hoe vaak onze webshop en specifieke pagina´s bezocht worden. De opties om deze gegevens te delen met Google hebben we daar waar mogelijk uitgeschakeld.

AddThis. AddThis verzorgd bij ons de mogelijkheid om pagina´s van onze website te delen op social media middels ´sharing buttons´ (vaak linksonderaan op de pagina). Eventuele gegevens die zij verzamelen worden niet door In The House Handmade ingekeken of verwerkt. Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar de privacy verklaring van AddThis op hun website

iZettle. iZettle is het bedrijf dat pinbetalingen voor ons mogelijk maakt, bijvoorbeeld op markten of als je je bestelling af komt halen en wilt pinnen. iZettle komt dus alleen in aanraking met de gegevens die jij deelt op het moment van betaling d.m.v. pin. iZettle gebruikt deze gegevens om de betaling te voltooien en bewaard je gegevens anoniem (door de helft van je kaartnummer in stipjes te veranderen) om eventuele terugbetalingen mogelijk te maken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
In The House Handmade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. In The House Handmade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatst Google Analytics cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij inzage hebben in hoe vaak onze webshop wordt bezocht en welke pagina´s en producten meer of minder populair zijn.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door In The House Handmade en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inthehouse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . In The House Handmade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
In The House Handmade neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inthehouse.nl

 

© 2015 - 2020 In The House Handmade | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel